Przewodnik pomiarów

Istnieje kilka sposobów montażu żaluzji drewnianych, w tym najnowszy - bezinwazyjny, zalecany w szczególności do montażu na skrzydłach drewnianych oraz PVC. Ponadto, nasz innowacyjny Wykres Pomiarów ułatwia wybranie odpowiedniej długości żaluzji, która ma zostać zamontowana nad oknem.

Korzystając z sekcji Sposoby Montażu oraz Pomiar, możesz wybrać najodpowiedniejszą opcję montażu dostosowaną do twoich potrzeb. Pomoże to w określeniu W, szerokości oraz H, wysokości żaluzji, a także kodu montażu aby dobrać odpowiednie mocowania.

Wystarczy podać wartości dla W, H oraz kod montażu w formularzu zamówienia, a my zadbamy, aby żaluzja dokładnie sprostała twoim wymaganiom.


Sposoby Montażu oraz Pomiar

 

Opcja A. Żaluzje mocowane bezpośrednio do skrzydeł PVC oraz drewnianych z użyciem mocowań bezinwazyjnych.

Nasze żaluzje mogą w łatwy sposób zostać zamocowane bezpośrednio do skrzydła okiennego przy użyciu specjalnych mocowań z zaciskami. Nie potrzebne są żadne wkręty!

Używanie wkrętów podczas montażu na oknach PVC może wpływać na ważność gwarancji okien. Co więcej, w przypadku wynajmowania mieszkania, wkręcanie wkrętów i kołków jest zazwyczaj zabronione. W tych przypadkach potrzeba użycia wkrętów jest sprytnie uniknięta poprzez użycie naszych mocowań bezinwazyjnych.

W przypadku okien uchylnych dostarczamy również specjalne dolne uchwyty, które zabezpieczają żaluzję przed odchylaniem.

W to szerokość szyby oraz listew przyszybowych plus 3 cm.
H to całkowita wysokość skrzydła okiennego.

Kod Montażu w tym przypadku to A lub Ab jeśli potrzebne są dolne uchwyty dla okna uchylnego.

 

 

Opcja B. Żaluzje mocowane bezpośrednio do okien drewnianych przy użyciu mocowań z wkrętami.

Nasze żaluzje w prosty sposób mogą zostać zamontowane bezpośrednio do drewnianego skrzydła okiennego przy użyciu mocowań z wkrętami. W przypadku okien uchylnych, dostarczamy również specjalne dolne uchwyty, które zabezpieczają żaluzję przed odchylaniem.

 

 

 

 

 

W to szerokość szyby oraz listew przyszybowych plus 3 cm.
H to całkowita wysokość skrzydła okiennego.
Kod montażu to B lub Bb jeśli potrzebne są także dolne uchwyty dla okna uchylnego.

 

 

 

Opcja C. Żaluzje zamocowane nad oknem.

Kiedy żaluzja ma zostać zamontowana nad oknem, należy wziąć pod uwagę trzy wymiary. Pierwszy z nich to H, całkowita wysokość żaluzji podczas jej opuszczenia. Następny wymiar to S, czyli długość żaluzji po jej zwinięciu, a także C, czyli prześwit. Długość żaluzji po zwinięciu jest ważna, jeśli miejsce pomiędzy górną częścią skrzydła okiennego a sufitem jest ograniczone.

Prześwit to najmniejsza odległość zmierzona od miejsca, do którego sięga opuszczona żaluzja do miejsca, gdzie sięga zwinięta żaluzja. Prześwit pozwoli na swobodne otwarcie okna.

Nasz łatwy w użyciu Wykres Pomiarów pozwoli ci odnaleźć całkowitą wysokość żaluzji, H.

 

Możesz potrzebować specjalnych mocowań wydłużających
w celu uniknięcia przeszkód takich jak klamki okna
tak jak na rysunku powyżej.

Przykład
Powiedzmy, że zmierzony prześwit wynosi 97,5 cm and i chciałbyś zamontować żaluzję z lamelkami 50 mm. Spójrz na Wykres Pomiarów dla żaluzji z lamelkami 50 mm. Patrząc wzdłuż pola „prześwit” na niebiesko, powinieneś wybrać najbliższy wyższy wymiar - 100,6 cm. Nad nim zaznaczona jest na czerwono długość żaluzji po zwinięciu - 18,3 cm oraz, na czarno, całkowita długość żaluzji, H wynosząca 118,9 cm.

Podobnie, jeśli zmierzony prześwit ma 58,5 cm i chciałbyś zawiesić żaluzję z lamelkami 25mm, spójrz na Przewodnik Pomiarów dla żaluzji z lamelkami 25 mm. Patrząc wzdłuż pola „prześwit”na niebiesko, powinieneś wybrać najbliższy wyższy wymiar - 60,1 cm. Nad nim zaznaczona jest na czerwono długość żaluzji po zwinięciu - 19,2 cm oraz, na czarno, całkowita długość żaluzji, H, wynosząca 79,3 cm.

W to szerokość okna plus kilka cm po każdej ze stron, aby upewnić się, że żaluzja zasłania całe okno, np. 5 cm x 2 = 10 cm.
H jest całkowitą wysokością, którą wskazuje Wykres Pomiarów.
Kod montażu to C, lub Ce jeśli potrzebne są mocowania wydłużające w celu uniknięcia przeszkód takich jak klamka okna itd.

 

 

Opcja D. Żaluzje montowane we wnękach.

Ramy okna często łączą się z górną częścią wnęki nie pozostawiając żadnego wolnego miejsca na zamocowanie żaluzji. Nawet jeśli jest wystarczająco dużo miejsca na montaż, jeśli skrzydło okna otwiera się do wewnątrz, zwinięta żaluzja może zawadzać podczas otwierania okna. Powinieneś skorzystać z Wykresu Pomiarów  aby ustalić, czy masz wystarczająco dużo miejsca nad ramą okna aby zamontować żaluzję we wnęce. Prosimy o zapoznanie się z opcją montażu C, w celu ustalenia wymiarów dla C- prześwitu oraz S - długości żaluzji po zwinięciu.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że nad ramą okna nie masz wystarczająco dużo miejsca, powinieneś zastanowić się nad alternatywnymi metodami montażu:
1. Żaluzja może zostać zamontowana na skrzydle okiennym - Opcje montażu A oraz B.
2. Żaluzja może zostać zamontowana nad wnęką - Opcja montażu C.

Aczkolwiek, jeśli stwierdzisz, że nad oknem a górną częścią wnęki masz wystarczająco dużo miejsca, wtedy żaluzja może zostać zamontowana we wnęce.

Spójrz na ilustrację obok.

W to najwęższy rozmiar szerokości wnęki, minus 1,5 cm.
H to odległość od dołu do góry wnęki.
Kod Montażu to D.

 

 

 

 

 

 

Żaluzja może zostać zamocowana we wnęce przy użyciu specjalnych mocowań klatkowych wymaganych dla tej metody montażu.